วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ชุมชนไทยร่วมใจเพื่อสีเขียวในไทยทาวน์

เสร็จแล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึกถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียร์
ต้นสุพรรณิการ์ที่ต่อไปจะสะพรั่งถิ่นไทยทาวน์กำลังถูกหย่อนลงหลุมทีละต้นๆ ด้วยความหวังของผู้ทอดสายตาเอาใจช่วยว่าในอนาคตดอกสุพรรณิการ์จะบานสะพรั่งสองฟากฝั่งถนนฮอลลิวูด
มีกิจกรรมให้เพลิน
อาสาสมัครไทยกว่า 200 คน มาร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ไทยทาวน์
กิจกรรมปลูกต้นไม้ทำให้ทุกคนสดชื่น อิ่มเอมใจ ต้นไม้ต้นนี้ท่านกงสุลใหญ่ดำรง ใคร่ครวญและท่านสมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสทอม ลาบองกี้ร่วมกับอาสาสมัครปลูกไว้เป็นที่ระลึกเอาฤกษ์ที่มุมถนนฮอลลิวูดตัดกับเซอราโน่และท่านกงสุลใหญ่ดำรงฯ ตั้งชื่อต้นไม้นี้ว่า "เดอะ บีกินนิ่ง (The Beginning)ชุมชนไทยร่วมใจเพื่อสีเขียวในไทยทาวน์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 ชุมชนไทยได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสีเขียวและความสวยงามให้ไทยทาวน์ โดยในเช้าวันดังกล่าว มีชาวไทยจำนวนถึงกว่า 200 คน ทั้งที่พำนักอยู่ในนครลอสแอนเจลิสและที่มาไกลจากนครลาสเวกัส มาร่วมกันปลูกต้นสุพรรณิการ์บนตลอดแนวทางเดินทั้งสองฝั่งของถนน Hollywood

โครงการปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นความริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยอาศัยความร่วมมือกับโครงการ Million Trees ของเทศบาลนครลอสแอนเจลิสและชุมชน ในการดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนเงินจำนวน 12,890 ดอลลาร์สหรัฐแก่เทศบาลนครลอสแอนเจลิสเพื่อใช้ในการจัดหาพันธ์และดูแลต้นไม้ทั้งหมดเป็นเวลาสองปี

นาย Tom Labonge สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส ได้มาร่วมปลูกคต้นไม้กับชุมชนไทยในวันดังกล่าวด้วย โดยกงสุลใหญ่ดำรง ใคร่ครวญ และนาย Tom Labonge รวมทั้งอาสาสมัครในวันนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มุมถนน Hollywood ตัดกับ Serrano เพื่อเป็นการเอาฤกษ์ โดยกงสุลใหญ่ดำรงฯ ได้ตั้งชื่อต้นไม้ต้นดังกล่าวว่า “การเริ่มต้น (The Beginning)”

โครงการปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในความริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสที่จะพัฒนาไทยทาวน์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นไทยทาวน์อย่างเป็นทางการโดยสภานครลอสแอนเจลิสมาตั้งแต่ปี 2542 ให้เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของไทยในสหรัฐฯ และให้เป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ได้อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น