วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์รถทัวร์นักท่องเที่ยวไทยประสบอุบัติเหตุในมาเลเซีย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์รถทัวร์นักท่องเที่ยวไทยประสบอุบัติเหตุในมาเลเซีย

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์รถทัวร์นักท่องเที่ยวไทยประสบอุบัติเหตุในประเทศมาเลเซีย อันเป็นเหตุให้มีคนไทยเสียชีวิตจำนวนทั้งหมด ๒๖ คน และมีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงรักษาอาการบาดเจ็บจำนวน ๙ คน นั้น

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้มีหนังสือแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการฯ ก็ได้ส่งหนังสือแสดงความขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียที่ได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยเป็นอย่างดีภายหลังเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเช่นกัน

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลประสานงานกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และด่านชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งตัวผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งราย (รวม ๘ ราย) ซึ่งแพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับมารักษาตัวในประเทศไทยต่อได้ ดังนั้น จำนวนผู้บาดเจ็บชาวไทยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอิโปห์ในขณะนี้ จึงเหลือเพียง ๑ คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับบริษัทประกันภัยเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลแล้ว

28 ธันวาคม 2553 13:28:31


ที่มา: ข่าวสารนิเทศ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 28 ธันวาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น