วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาไทยที่เมืองมาดีนะห์

คณะ นักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งเมืองมาดีนะห์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านกงสุลใหญ่ชาลีฯ ไว้เป็นที่ระลึก
ผู้แทนนักศึกษาไทยมอบของที่ระลึกแก่ท่านกงสุลใหญ่ชาลีฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยม
นักศึกษาไทยระหว่างรับฟังโอวาทของท่านกงสุลใหญ่ชาลีฯ
ท่านกงสุลใหญ่ชาลีฯ ให้โอวาทแก่นักศึกษาและแนะนำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้คณะนักศึกษารู้จัก
ประธานชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลาม ณ เมืองมาดีนะห์กล่าวต้อนรับท่านกงสุลใหญ่ชาลีฯ และคณะ และรายงานกิจกรรมของชมรมฯ ต่อท่านกงสุลใหญ่
นักศึกษาให้การต้อนรับท่านกงสุลใหญ่ชาลี สกลวารี และคณะเมื่อเดินทางไปถึงกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาไทยที่เมืองมาดีนะห์

เมื่อวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2553 นายชาลี สกลวารี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาไทยที่เมืองมาดีนะห์ (อยู่ห่างจากเมืองเจดดาห์ไปทางทิศเหนือประมาณ 400 กิโลเมตร) โดยกลุ่มนักศึกษาไทยดังกล่าวซึ่งมีจำนวน 48 คน กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งเมืองมาดีนะห์ ในระดับเตรียมภาษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านการศาสนา

ในการเดินทางไปในครั้งนี้ กงสุลใหญ่และคณะยังได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับน้องใหม่ โดยชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลาม ณ เมืองมาดีนะห์ ได้จัดขึ้น ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่จำนวน 20 คน ซึ่งเพิ่งเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่ได้ทำการแนะนำตัวข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนสอบถามถึงความเป็นอยู่ สาระทุกข์สุข ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของนักศึกษาไทยกลุ่มดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่สุขสบาย และไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

ในโอกาดังกล่าวกงสุลใหญ่ได้มอบเงินจำนวน 3,000 ริยาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ ด้วย นักศึกษาไทยได้แสดงความขอบคุณกงสุลใหญ่ที่ได้เดินทางไปเยี่ยม แสดงความห่วงใยในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพวกตน และให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ สำหรับปี 2554

ที่มา: ภาพและเรื่องจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น