วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 83 พรรษา

ในวันนี้มีแขกทั้งไทยและต่างประเทศจำนวน 350 คน มาร่วมงาน
แขกที่มาร่วมงาน
ชุมชนชาวไทยในเคนยาที่มาร่วมงาน
เชิญแขกรับประทานอาหาร
ท่านเอกอัครราชทูต โฆษิต ฉัตรไพบูรณ์ กล่าวสุนทรพจน์
พระบรมฉายาลักษณ์ที่ตั้งไว้ในงาน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 83 พรรษา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 83 พรรษา และเนื่องในโอกาสวันชาติของไทย เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.30 – 20.30 น. ณ ภัตตาคาร Lord Erroll Gourmet Restaurant ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติอันประกอบด้วย คณะทูตานุทูต ข้าราชการจากหน่วยราชการของเคนยา และภาคเอกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองจำนวนประมาณ 350 คน โดยภายในงานเลี้ยง สอท. ได้จัดฉายภาพยนตร์เผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สารคดีเกี่ยวกับประเทศไทย จัดบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ที่มา : ภาพและข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี http://www.mfa.go.th/web/1317.php?depid=215

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น