วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับการโอนเงินออกนอกบังกลาเทศ

นางสาวทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ


คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับการโอนเงินออกนอกบังกลาเทศ


ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาได้รับรายงานจากผู้ประกอบการไทยเป็นระยะว่า ไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้าในบังกลาเทศตามนัดหมาย เนื่องจากลูกค้าในบังกลาเทศติดขัดระเบียบของทางการบังกลาเทศในการโอนเงินออกนอกบังกลาเทศผ่านบัญชีธนาคาร

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบกับธนาคารชาติบังกลาเทศแล้ว ได้รับการยืนยันว่า ไม่มีระเบียบห้ามการโอนเงินออกนอกบังกลาเทศแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม โดยที่การโอนเงินออกนอกบังกลาเทศผ่านบัญชีธนาคารต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและต้องยื่นเอกสารประกอบตามที่ธนาคารชาติบังกลาเทศกำหนด ผู้ประกอบการบังกลาเทศบางรายจึงอาจไม่สะดวกในการโอนเงินออกนอกบังกลาเทศผ่านช่องทางดังกล่าว

ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยตกลงกับลูกค้าในบังกลาเทศเกี่ยวกับวิธีการชำระค่าสินค้าหรือบริการให้เรียบร้อย โดยหากเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านบัญชีธนาคาร ให้ตรวจสอบความพร้อมของลูกค้าในบังกลาเทศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก่อนการตกลงซื้อขายสินค้าหรือบริการใดๆ

ผู้สนใจสามารถศึกษาระเบียบการโอนเงินออกนอกบังกลาเทศได้ที่ http://www.bangladeshbank.org.bd ภายใต้หัวข้อ regulation and guidelines

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา http://www.thaidac.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น