วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานทูตที่สิงคโปร์วางแผนเยี่ยมนักโทษไทยที่เรือนจำชางงีประจำปี 2554

เรือนจำชางงี ประเทศสิงคโปร์

สถานทูตที่สิงคโปร์วางแผนเยี่ยมนักโทษไทยที่เรือนจำชางงีประจำปี 2554


สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์รายงานว่าในปี 2554 จะจัดกิจกรรมนำข้าราชการทีมประเทศไทย (ข้าราชการจากทุกหน่วยงานที่ประจำในสิงคโปร์) ไปเยี่ยมนักโทษไทยที่เรือนจำชางงี ซึ่งมีนักโทษไทยทั้งชายและหญิง รวม 87 คน โดยการไปเยี่ยมนักโทษจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามเพศ ได้แก่

1. นักโทษหญิง: เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ หรือภริยาเอกอัครราชทูตจะเป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการหญิงทีมประเทศไทยไปเยี่ยมนักโทษหญิงที่เรือนจำในช่วงบ่ายวันที่ 27 มกราคม 2554 และเข้าพบกับพัศดีเรือนจำเพื่อสร้างความคุ้นเคยด้วย


2. นักโทษชาย: เอกอัครราชทูตฯ มอบหมายให้อัครราชทูตมนชัย พัชนี เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการชายทีมประเทศไทยไปเยี่ยมนักโทษชายที่เรือนจำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานเรื่องวันเวลาและหากจำเป็นต้องแบ่งทีมไปเยี่ยมนักโทษในแต่ละแดน เอกอัครราชทูตก็จะนำทีมไปเยี่ยมแยกกับอัครราชทูตมนชัยเพื่อประหยัดเวลา

ทั้งนี้เอกอัครราชทูตได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อของเยี่ยมนักโทษจากร้านค้าในเรือนจำ และอัครราชทูตมนชัยฯ เสนอให้จัดซื้อหนังสือสวดมนตร์เล่มเล็กขนาดพกพา แบบหีบเพลงหรือแบบสันกาวให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของเรือนจำ จำนวน 100 เล่ม เพื่อบริจาคในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น