วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานทูตที่บรูไนจัดประชุมร่วมกับสมาคมชาวไทย

งานนี้นอกจากประชุมแล้วมีเลี้ยงฉลองคริสต์มาส และฉลองปีใหม่ไปพร้อมกัน
ป้าก๊ะของพวกเราพูดให้กำลังใจ
กรรมการสมาคมฯ มากันพร้อมหน้า
คุณเก้าหรือน้องเก้าของพี่ๆ โฆษกตลอดกาล
เสร็จประชุมแล้วมีจับฉลากของขวัญปีใหม่ด้วย
คุณมนต์ชัยฯ กำลังเสนอกิจกรรมใหม่ปีหน้า
ท่านนายกสมาคมฯ วิษณุฯ แถลง
ท่านอุปทูตธวัช สุมิตรเหมาะ ท่านนายกสมาคมฯ วิษณุ ศักดิยากร และท่านที่ปรึกษาด้านแรงงาน อาณาจักร สุทธายน ผู้ใหญ่ของที่นี่ซึ่งช่วยกันดูแลชุมชนคนไทยในบรูไนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
สถานทูตที่บรูไนจัดประชุมร่วมกับสมาคมชาวไทย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน และสมาคมชาวไทยในบรูไนพร้อมเครือข่ายชาวไทย ได้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และจัดทำแผนงานประจำปี 2554 ขึ้นที่ สอท. หลังจากนั้นได้จัดงานพบปะสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ โดยผู้เข้าร่วมจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ นายธวัช สุมิตรเหมาะ อุปทูตฯ นายอาณาจักร สุทธายน อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน นางกัลยา คงเผ่า เลขานุการโท น.ส.สุพัตรา เอื้ออารีย์ เลขานุการตรี (ข้าราชการแรกเข้าฝึกงาน) เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและจากสมาคมชาวไทยฯ ได้แก่ นายวิษณุ ศักดิยากร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ และครอบครัวชาวไทย รวมประมาณ 50 คน

ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานแรงงานในบรูไน และสมาคมชาวไทยฯ ได้ร่วมกันจัดงานและโครงการต่างๆ ที่มีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – บรูไน การเผยแพร่ภาพลักษณ์ไทย และการดูแลความเป็นอยู่ของชาวไทยในบรูไน เพื่อให้พี่น้องกินดีอยู่ดี มีความรู้สึกอบอุ่น ใกล้ชิดสามัคคี และไม่ข้องแวะกับยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ได้แก่ การพบปะหน่วยงานของบรูไน การจัดคณะแพทย์จากประเทศไทยไปตรวจสุขภาพแรงงาน การจัดกงสุลสัญจร/ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร/ให้คำแนะนำต่างๆ การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ การจัดงาน Thailand Grand Fair การทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่คุณวิษณุ ศักดิยากร การจัดกีฬาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ การจัดนิทรรศการเนื่องในวันปิยมหาราช การร่วมงาน Thai Week ซึ่งจัดโดย Sawaddee Club ของนักศึกษามหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม การจัดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย การจัดลานกีฬาสามัคคี (ปรับพื้นที่สนามของ สอท.ให้ชาวไทยมาเล่นกีฬา อาทิ เปตอง แบดมินตัน ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เทเบิ้ลเทนนิส ชกมวย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์) การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ

สำหรับในปี 2554 ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันให้จัดกิจกรรมหลักเช่นที่ได้เคยปฏิบัติมาในปี 2553 โดยอาจปรับกิจกรรมบางด้านให้มากขึ้น เช่น กีฬา งานกงสุลสัญจร การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และเนื่องในปี 2554 วโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นแกนกลางในการจัดงานเทิดพระเกียรติอย่างต่อเนื่องทั้งปี ตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น