วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ติดตามให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยกรณีโจรสลัดโซมาเลียยึดเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยอย่างใกล้ชิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ติดตามให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยกรณีโจรสลัดโซมาเลียยึดเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยอย่างใกล้ชิดตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรือสินค้าสัญชาติไทยและลูกเรือไทยจำนวนทั้งหมด 27 คน ซึ่งถูกโจรสลัดโซมาเลียจับตัวไป ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับกองทัพเรือเพื่อติดต่อไปยังหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด (มปจ.) ของไทย และประสานหน่วยงานท้องถิ่นทั้งของประเทศโอมานและไนโรบีอย่างใกล้ชิดแล้ว นั้น

ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รายงานว่าได้ประสานกับหัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติของ มปจ. ในพื้นที่เมืองซาลาลาห์ ประเทศโอมาน และได้รับทราบว่า ขณะนี้ มปจ.ประกอบด้วยเรือรบหลวงสิมิลันและเรือรบหลวงปัตตานี ได้เข้าไปในพื้นที่และเฝ้าติดตามเรือดังกล่าวแล้ว โดยจะพยายามสกัดกั้นไม่ให้โจรสลัดโซมาเลียสามารถนำเรือไทยเข้าฝั่งโซมาเลียได้ เนื่องจากอาจเพิ่มความยากลำบากในการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ประสานไปยังทางการของประเทศโอมานและประเทศเยเมนเพื่อขอความช่วยเหลือแก่เรือไทยและลูกเรือไทยทั้งหมดต่อไป

28 ธันวาคม 2553 11:37:48


ที่มา: ข่าวสารนิเทศ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 28 ธันวาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น