วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบปะชุมชนไทยในเมืองอันซาน

ท่านทูตชัยยงค์ฯ (ขวามือ) มอบของที่ระลึกให้ผู้อำนวยการศูนย์แรงานต่างชาติประจำเมืองอันซาน
ท่านทูต คุณวีรวัฒน์ฯ และคณะทีมงานรัฐมนตรีแรงงานจากประเทศไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าร้านตลาดไทย ป้ายขาวที่ติดอยู่กระจกหน้าร้านอ่านได้ความว่า
"แรงงานสัญจร" อบรมอาสาสมัครแรงงานไทย ท่านทูตพร้อมด้วยคุณวีรวัฒน์ ยมจินดา(คนขวามือท่านทูต)และคณะทีมงานรัฐมนตรีแรงงานจากประเทศไทยถ่ายภาพร่วมกับคนไทยในเมืองอันซาน
ผู้แทนชุมชนไทยมอบกระเช้าดอกไม้อวยพรปีใหม่แด่ท่านทูตชัยยงค์ สัจจิพานนท์ (ซ้ายมือ) พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานแรงงานไทยประจำกรุงโซลดูแลและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจำนวน 6,000 คน ในเมืองอันซานด้วยดีมาตลอดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบปะชุมชนไทยในเมืองอันซาน

ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยคณะข้าราชการไทยในกรุงโซล ร่วมกับนายวีรวัฒน์ ยมจินดา ทีมงานรัฐมนตรีแรงงานและคณะฯ เยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเมืองอันซาน รวมทั้ง พบปะหารือกับผู้อำนวยการศูนย์แรงงานต่างชาติประจำเมืองอันซานเพื่อหารือแนวทางในการร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนไทยในเมืองดังกล่าว

ในโอกาสนี้ ผู้แทนชุมชนไทยได้มอบช่อดอกไม้เพื่ออวยพรปีใหม่และขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงานไทยประจำกรุงโซลได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในเมืองอันซาน ซึ่งมีประมาณ 6,000 คน (จากประมาณ 45,000 คนทั่วประเทศ) ด้วยดีมาตลอด ทั้งนี้ ชาวไทยส่วนใหญ่ในเมืองอันซานทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง ของเกาหลีใต้

ที่มา : ภาพและเรื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล http://www.thaiembassy.or.kr/bd/view.php?id=than&no=50

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น