วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

แรงงานต่างชาติในอิหร่านต้องขอ exit visa เพื่อเดินทางออกนอกประเทศ


แรงงานต่างชาติในอิหร่านต้องขอ exit visa เพื่อเดินทางออกนอกประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่านรายงานว่า ตามกฎหมายของอิหร่านแรงงานต่างชาติในประเทศอิหร่านที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศต้องขอ exit visa โดยบริษัทนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการให้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในท้องที่ที่แรงงานทำงานอยู่ โดยมีค่าธรรมเนียม exit visa จำนวน 100, 000 เรียล (ประมาณ 300 บาท) โดยการชำระเงินต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การขอ exit visa นี้จะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

ในกรณีที่แรงงานต่างชาติเดินทางไปพักร้อนและต้องกลับไปทำงานในอิหร่านต่อ แรงงานจะต้องขอ re-entry visa ด้วยในโอกาสเดียวกัน โดยบริษัทนายจ้างดำเนินการให้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่นที่แรงงานทำงานอยู่ ซึ่งมีค่าธรรมเนียม re-entry visa จำนวน 100,000 เรียล (ประมาณ 300 บาท) และต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การขอ re-entry visa จะใช้เวลาประมาณ 7 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น