วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานทูตไทยในเม็กซิโกเตือนนักท่องเที่ยวไทย


สถานทูตไทยในเม็กซิโกเตือนนักท่องเที่ยวไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกได้แจ้งข้อควรปฏิบัติและพึงระวังสำหรับนักท่องเที่ยวไทยดังนี้
1. ควรใช้บริการรถแท็กซี่โรงแรมหรือรถแท็กซี่โทรเรียก

2. หลีกเลี่ยงการเดินทางในที่เปลี่ยวยามวิกาลในเมืองใหญ่ หากจำเป็นให้เดินทางเป็นกลุ่มคณะ

3. โดยที่กรุงเม็กซิโกเป็นเมืองใหญ่และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมค่อนข้างสูง จึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากเกิดอะไรให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ทันที

4. ในกรณีที่จะเดินทางไปเมืองชายแดนต่างๆ ต้องนำหนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทางติดตัวไปด้วยเสมอ

5. ควรพึงระวังในเรื่องสุขภาพ ในเรื่องปริมาณอ็อกซิเจนที่มีระดับต่ำ เนื่องจากกรุงเม็กซิโกและหลายๆเมืองในประเทศอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก และพึงระวังปัญหาโรคท้องร่วงจากการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนานแล้ว รวมทั้งผลไม้และไอศครีมที่ขายตามท้องถนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น