วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

การประชุมคณะกรรมการจัด "ราตรีเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์มหาราชันย์" ครั้งที่ 1

 การประชุมคณะกรรมการจัด "ราตรีเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์มหาราชันย์" ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 กงสุลใหญ่ณรงค์ ศศิธรและนางฉันทนา ศศิธร ภรรยา ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานราตรีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรม Hyatt Regency O'Hare ห้อง Grand Ballroom ณ นครชิคาโก วัตถุประสงค์สำคัญคือ การเทิดพระเกียรติพระบรมอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยจะอัญเชิญมาบรรเลงโดยวงดนตรีสุทราภรณ์ ในงานดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์มอบเงินมูลเกล้าถวายเป็นพระราช กุศลมอบบนเวทีพร้อมรับของที่ระลึก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักร้องกิตติมศักดิ์ร้องเพลงการกุศลมอบบนเวทีดัง กล่าว ทั้งนี้สถานกงสุลและคณะกรรมการจัดงานจะได้รวบรวมเงินรายได้ภายหลังหักค่าใช้ จ่ายทั้งหมดเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโดย เสด็จพระราชกุศล

สำหรับรายละเอียดการจองบัตรการจองบัตรที่นั่ง โปรดติดต่อ คุณสุจิตรา สุระพิบูลย์ชัย โทร 708-717-5944, การร้องเพลงการกุศลโปรดติดต่อ นพ. สมภพ ศรีสุวรรณานุกร โทร 219-322-9894, การมอบเงินทูลเกล้า โปรดติดต่อ นพ. เชิดเกียรติ์ แสงคำ โทร 708-748-6799, การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก โปรดติดต่อ คุณสำเริง ปิติกะวงษ์ โทร 708-633-0268.

คณะกรรมการกำหนดที่จะประชุมครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลาบ่ายสอง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดธัมมาราม


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
30 สิงหาคม 2554

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกhttp://www.thaiconsulatechicago.org/clate/announcement/2011/Thai/Concert/Concert.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น