วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดการประกวดภาพวาดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดการประกวดภาพวาดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
 
            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ร่วมกับสมาคมศรีลังกา-ไทย ได้จัดการประกวดภาพวาดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ภายใต้หัวข้อ “The Contributions made by His Majesty the King of Thailand towards Social and Economic Development of Thailand” โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่นักเรียนชาวศรีลังกาเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนา โดยนักเรียนที่ชนะการประกวดได้เข้ารับรางวัลจากนายทินกร กรรณสูต เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น