วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เยือนเมือง Boa Vista ระหว่างวันที่ 27- 29 ก.ค. 54


เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เยือนเมือง Boa Vista ระหว่างวันที่ 27- 29 ก.ค. 54 
 
            นายจักริน ฉายะพงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนเมือง Boa Vista ระหว่างวันที่ 27- 29 ก.. 54 เมืองหลวงของรัฐ Roraima  ซึ่ง เป็นรัฐที่มีกลุ่มชนพื้นเมืองจำนวนมากที่สุด และรัฐได้กำหนดเขตพื้นที่เฉพาะของชุมชนพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล เพื่อศึกษานโยบายและการดูแลกลุ่มชนพื้นเมืองอินเดียนในบราซิล และได้เยี่ยมชมชุมชนของกลุ่มชุมชนพื้นเมืองอินเดียน (Indigena da Taba Lascada) และเยี่ยมชมไร่ถั่วเหลืองและข้าวโพด

            ในระหว่างการเยือนเมือง Boa Vista เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐ ได้แก่ นาย Jose de Anchieta ผวก. รัฐ Roriama  นาย Marcio Junquiera ประธานคณะกรรมการที่ดินรัฐ Roraima นาย Rodolfo Pereira เลขาธิการรัฐฝ่ายการเกษตรและการสำรองอาหาร นาย Hiperion Oliveira เลขาธิการของกลุ่มชุมชนพื้นเมือง  และนาย Roberto Santos อธิการบดีมหาวิทยาลัย Universidade Federal de Roraima

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น