วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

เหตุปะทะกันที่เยเมน คนไทยปลอดภัย


เหตุปะทะกันที่เยเมน คนไทยปลอดภัย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รายงานว่า ตามที่ได้เกิดเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเยเมนกับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่รอบๆ จตุรัสเช้นจ์ สแควร์ กรุงซานาประเทศเยเมน ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2554 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 50 ราย และได้รับบาดเจ็บประมาณ 900 คน นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีรายงานคนไทยที่อาศัยอยู่ในเยเมนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ปัจจุบันมีคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาพำนักอยู่ในเมือง Tarim ห่างจากกรุงซานาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500 กิโลเมตร จำนวน 100 คน และในเมือง Al Mukalla และเมืองเอเดน จำนวน 16 คน นอกจากนั้นมีลูกเรือบนเรือประมงไทยที่จอดอยู่ชายฝั่งของเมืองดังกล่าวอีก จำนวน 80 คน

1 ความคิดเห็น: