วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

การขอเงินภาษีคืนของแรงงานไทยที่เคยทำงานที่อิสราเอล


การขอเงินภาษีคืนของแรงงานไทยที่เคยทำงานที่อิสราเอล

ตาม ที่แรงงานไทยที่เคยทำงานที่อิสราเอล ได้สอบถามเรื่องการขอคืนภาษีกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งคำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถได้ รับเงินคืนภาษี และขั้นตอนการรับเงินภาษีคืนดังปรากฏ ตามเอกสารที่ต่อท้ายมาด้วยนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น