วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เยือนนครวลาดิวอสต็อกเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เยือนนครวลาดิวอสต็อก 


            ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2554 นายเฉลิมพล ทันจิตต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก พร้อมด้วยนายวนพล เสงี่ยมสิน เลขานุการโท และนางสาววัชรินทร์ วงศ์วิวัฒนฉายา เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เดินทางเยือนนครวลาดิวอสต็อก เมืองหลวงของเขตการปกครอง Primorsky ในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ในปี 2555 เพื่อเข้าร่วมการประชุม Pacific Economic Congress ครั้งที่ 5 และเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ในปี 2555  ตลอด จนตรวจเยี่ยมสถานกงสุล ณ นครวลาดิวอสต็อก และสำรวจลู่ทางด้านเศรษฐกิจของนครวลาดิวอสต็อกสำหรับไทย รวมทั้งพบหารือกับรัฐบาลท้องถิ่น

            การประชุม Pacific Economic Congress จัดขึ้นโดยเขตการปกครอง Primorsky เป็น ประจำทุกปี มีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของรัสเซียและต่างประเทศ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 พร้อมกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียและเอกอัครราชทูตบรูไน ดารุสซาลาม ประจำกรุงมอสโก ตามคำเชิญของฝ่ายรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของรัสเซียต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ อาเซียน

            ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนและยุโรป ได้พบหารือกับนาย Vladimir Balan รองผู้ว่าการเขตการปกครอง Primorsky พร้อมด้วยคณะผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลของเขตการปกครอง เขตการปกครอง Primorsky มีผลผลิตมวลรวมในปี ๒๕๕๓ คิดเป็น ๑๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ ๑๐๘ และมีปริมาณการค้ากับต่างประเทศเกือบ ๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยร้อยละ ๙๔ มาจากการค้าขายกับประเทศเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ เขตการปกครอง Primorsky ยัง สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศด้วยการออกกฎหมาย แผนการ และมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ โดยเน้นด้านการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้างโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เทคโนโลยี การสื่อสาร และเวชภัณฑ์  ทั้งนี้ เขตการปกครอง Primorsky และ เมืองวลาดิวอสต็อกเชิญชวนบริษัทต่างประเทศมาค้าขายและลงทุน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และสถานกงสุล ณ นครวลาดิวอสต็อก ยินดีสนับสนุนภาคเอกชนไทยที่สนใจอย่างเต็มที่

            พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอด APEC ซึ่ง จะจัดขึ้นที่นครวลาดิวอสต็อกในเดือนกันยายน 2555 และไทยในฐานะสมาชิกก็จะเข้าร่วมด้วย โดยขณะนี้ นครวลาดิวอสต็อกอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รวมถึงปรับปรุงทัศนียภาพ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ซึ่งดำเนินการไปได้กว่าร้อยละ 60-70 แล้ว โดยเฉพาะบนเกาะ Russky ที่ จะเป็นที่ตั้งของหอประชุมและที่พักของผู้นำ รวมถึงการสร้างถนนและสะพานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานและสถานที่ ประชุม การปรับปรุงท่าอากาศยาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น