วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 


             เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายปริญญา ผาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

             ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2554 นักเรียนระดับมัธยมต้นจำนวน 8 คน จากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้เข้าร่วมแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ใน Expo Science International 2011 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก

              งาน Expo Science International เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 13 โดยสาธารณรัฐสโลวักเป็นเจ้าภาพ  ผู้ เข้าร่วมเป็นเยาวชนในระดับมัธยมต้นจาก ปท. ต่าง ๆ เพื่อร่วมเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์มาแข่งขันกัน โดยมีการแบ่งหัวข้อโครงการตามแขนงต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ อาทิ  พฤติกรรมและสังคมศาสตร์ ชีววิทยา  วิทยา ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีไฟฟ้าและเครื่องกล พลังงานและการขนส่ง วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เคมี เป็นต้น

              นักเรียนจากประเทศไทยได้เสนอโครงการทั้งหมด 3 โครงงาน ได้แก่

              1. ในหัวข้อวิศวกรรมศาสตร์ โครงงานMuscular Power Rice Mill  เป็นการประดิษฐ์ครกกระเดื่องโดยใช้พลังงานคนในลักษณะการถีบจักรยานทำให้ทำงานได้พร้อมกันหลายครก

              2. ในหัวข้อวิศวกรรมศาสตร์  โครงงาน The Invented Floating Brick That Made of Foam Food Box Garbage เป็นการประดิษฐ์ทุ่นลอยน้ำจากขยะกล่องโฟมใส่อาหาร

              3. ในหัวข้อการวิเคราะห์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงงาน The Ceiling Board That Made of Foam Food Box Garbage เป็นการประดิษฐ์ฝ้าเพดาน ซึ่งทำมาจากขยะกล่องโฟมใส่อาหาร

               มีผู้เข้าร่วมจาก 60 ประเทศ จากทุกทวีป โดยมี  7 ทีม จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น