วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

การนำสื่อเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ รายการ และละครในสหพันธรัฐรัสเซีย


การนำสื่อเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ รายการ และละครในสหพันธรัฐรัสเซีย


ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกว่า ปัจจุบันมีสื่อมวลชนไทยให้ความสนใจไปถ่ายทำภาพยนตร์ รายการ และละครในสหพันธรัฐรัสเซียเพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงฯ ขอเรียนว่า การเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ รายการ และละครประเภทใดๆ ก็ตามของสื่อมวลชนต่างประเทศ นั้น คณะผู้ถ่ายทำจำเป็นต้องขออนุญาตจากทางการรัสเซียก่อน โดยสามารถดำเนินการได้ใน 3 ช่องทาง คือ

1. ดำเนินการผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก โดยคณะผู้ถ่ายทำส่งหนังสือจากบริษัท ระบุวัตถุประสงค์และสถานที่ถ่ายทำ รายละเอียดการเดินทาง และข้อมูลที่จำเป็นไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง E-mail: thaiemb@nnt.ru หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. +7495608 0817, ++7495608 0856,+74956086671
โทรสาร +74956909659
Website:  http://th.thaiembassymoscow.com.

2. ดำเนินการผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 22349824, 0 22681169
โทรสาร 0 2237 8488๐
Website: http://www.thailand.mid.ru/Win_work/top_th.htm
E-mail: ruembbangkok@rambler.ru

3. ดำเนินการผ่านกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียโดยตรง

ทั้ง นี้ หากคณะผู้ถ่ายทำเดินทางเข้าประเทศรัสเซียและถ่ายทำภาพยนตร์ รายการ และละคร โดยไม่ได้  ขออนุญาตก่อน ทางการรัสเซียจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ที่มา : ข่าวสารนิเทศ วันที่ 1 กันยายน 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น