วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

งานไทยเฟสติวัล ณ เมืองออร์ฮูส


งานไทยเฟสติวัล ณ เมืองออร์ฮูส 
 
            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม สำนักงานการบินไทย สมาคมไทย-เดนมาร์ก สมาคมสวัสดีไทย-เดนิช สมาคมไทย-นอร์ด สมาคมไทยและชุมชนไทยในเดนมาร์ก ได้จัดงาน ไทยเฟสติวัล2011” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11กันยายน2554 ณ Lokesvej 7 เมืองออร์ฮูส ระหว่างเวลา11.00 – 17.00 น. โดยมีนายปิยวัชร นิยมฤกษ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นประธานเปิดงาน และมีชุมชนคนไทย ชาวเดนมาร์กและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
            งานไทยเฟสติวัล ณ เมืองออร์ฮูส เป็นกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับชุมชนคนไทยจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดย งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยในเดนมาร์กจะได้รวมตัวเพื่อแสดงความสมัครสมาน สามัคคี พร้อมทั้งร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชาวต่างชาติเกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูก ต้องเกี่ยวกับอัธยาศัยไมตรีและภาพลักษณ์อันดีเกี่ยวกับประเทศไทยและปวงชนชาว ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น