วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

กงสุลสัญจร ณ นครมิวนิค เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 
กงสุลสัญจร ณ นครมิวนิค เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

 
เเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 ระหว่าง เวลา 9.30 -18.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นำโดยนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองกงสุลใหญ่ นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ กงสุล นางสุภัญญา เกตุตรีกร กงสุล พร้อมทีมงานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปให้บริการชาวไทย หรือบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ นครมิวนิค ซึ่งอยู่ห่างจากนครแฟรงก์เฟิร์ต ประมาณ 450 กิโลเมตร โดยมีผู้มารอรับบริการ ด้านกงสุล อาทิ งานหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ รับรองเอกสาร มอบอำนาจ ฯลฯ เป็นจำนวน 170 คน


ในการจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้ประสานงานท้องถิ่น และ ทีมงานทุกคน โดยประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการในครั้งนี้มีความรู้สึกขอบคุณรัฐบาลไทยที่ เดินทางออกให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางให้แก่ชาวไทย ซึ่งพำนักอยู่ห่างไกลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และอาศัยกระจายกันอยู่ตามเมืองต่างๆ ในเขตอาณา


ในการจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ 2554 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประสานงานท้องถิ่น และทีมงานทุกคน โดยประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการในครั้งนี้มีความรู้สึกขอบคุณรัฐบาลไทยและ กระทรวงการต่างประเทศที่ได้ออกให้บริการกงสุลสัญจรตามเมืองต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งพำนักอยู่ห่างไกลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และอาศัยกระจายกันอยู่ตามเมืองต่างๆ ในเขตอาณา ทั้งนี้ การจัดกงสุลสัญจรถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ของกระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น