วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

การจัดงานเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิตรีของชุมชนชาวไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย

กงสุลใหญ่ชาลีฯ ต้อนรับแขกอาวุโสจากเมืองมักกะห์ ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ
 
การเสริฟกาแฟอาหรับ (Arabic Coffee)
บรรยากาศบนโต๊ะรับประทานอาหาร ที่บ้านพักกงสุลใหญ่
ชุมชนชาวไทยในเมืองมักกะห์ ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ และคณะขณะเดินทางถึงบริเวณจัดงานฯ
 การแสดงบนเวทีของเยาวชนไทย
 การแสดงบนเวทีของชุมชนชาวไทย
กงสุลใหญ่ฯ กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันฉลองเทศกาลอิดิลฟิตรแก่ชุมชนชาวไทยเมืองมักกะห์
ชุมชนชาวไทยในเมืองมักกะห์ที่เข้าร่วมงาน
กงสุลใหญ่ฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่นายอับดุลเราะห์มาน อารียา แกนนำชุมชนไทยในเมืองมักกะห์
ชุมชนชาวไทยเมืองมักกะห์ มอบของที่ระลึกให้กงสุลใหญ่ฯ ก่อนเดินทางกลับ
 
การจัดงานเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิตรีของชุมชนชาวไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 20.00 น. ชุมชนชาวไทยมุสลิมในเมืองมักกะห์ได้ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันอิดิลฟิตรีที่เมืองเจดดาห์ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีชุมชนชาวไทยมุสลิมจากเมืองมักกะห์ เจดดาห์ และตาอิฟ เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน นับเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจากเมืองต่างๆ ในเขตภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียได้มาพบปะสังสรรค์และแสดงความปรารถนาดีให้แก่กันและกัน แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนชาวไทยในภาคตะวันตกฯ ได้เป็นอย่างดี

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 22.00 น. นายชาลี สกลวารี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิตรีซึ่งชุมชนชาวไทยในเมืองมักกะ ห์จัดขึ้น ณ สโมสรอัลฟาตอนี เมืองมักกะห์  โดยมีพี่น้องชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ที่เมืองมักกะห์ และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน  ซึ่งการจัดงานเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิตรีที่เมืองมักกะห์นี้ได้จัดขึ้นในทุกๆ ปี

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ นายชาลีฯ ได้กล่าวอวยพรผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งขอให้มีความรักใคร่ สามัคคี ปรองดอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  และขอให้เสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเป็นสังคมไทยที่มีคุณภาพ โดยหลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่นายอับดุลเราะห์มาน อารียา แกนนำชุมชนชาวไทยในเมืองมักกะห์ เป็นจำนวนเงิน 3,000 ริยาล ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานฯ ได้จัดให้มีการแสดงละครเวที การขับร้องเพลงไทยและซาอุดีฯ ของเยาวชนไทยในเมืองมักกะห์ และจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยทั่วกันด้วย

ที่มา: ภาพและเรื่องจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น