วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

สารแสดงความยินดี แด่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล

นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สารแสดงความยินดี แด่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล

           ตามที่นาย Narayan Kaji Shrestha ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศเนปาลคนใหม่ ในการนี้ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งสารแสดงความยินดี ดังนี้

BEGIN

Excellency,
          I have the honour to extend to Your Excellency my warm felicitations and best wishes on your appointment as Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Nepal.
          I take this opportunity to reaffirm the longstanding friendship and cooperation that Thailand enjoys with Nepal. On my part, I stand ready to work with Your Excellency towards strengthening the close ties between the two countries.
         Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

                                                              
                    Surapong Tovichakchaiku
Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

                                                                                                                          END

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น