วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยแก่คู่สมรสของกงสุลใหญ่ต่างชาติประจำฮ่องกง

นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงถ่ายภาพร่วมกับคู่สมรสของกงสุลใหญ่ต่างชาติประจำฮ่องกง ในพิธีเปิดงานสาธิตการทำอาหารไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรที่มาสาธิตการทำอาหารไทย
นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ และน.ส. สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร
นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
ผู้เข้าร่วมงานแสดงความสนใจการสาธิตการทำอาหารไทยของวิทยากร
นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ถ่ายภาพร่วมกับ Mrs. Rebeka Sultana ภริยากงสุลใหญ่บังกลาเทศและ Ms. Pearle Kuan กงสุลฝ่ายวัฒนธรรมของสิงคโปร์
นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ถ่ายภาพร่วมกับ Mrs. Nguyen Thi Nha กงสุลใหญ่เวียดนามประจำฮ่องกง Mrs. Cho Cho Khin ภริยากงสุลใหญ่พม่าและ Mrs. Luy Daravan ภริยากงสุลใหญ่กัมพูชา
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับรอง
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยแก่คู่สมรสของกงสุลใหญ่ต่างชาติประจำฮ่องกง

       สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยแก่คู่สมรสของกงสุลใหญ่ต่างชาติประจำฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ Hospitality Industry Training and Development Centre / Chinese Cuisine Training Institute, Vocational Training Council เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทยแท้  มีรสชาติใกล้เคียงรสดั้งเดิม

       ใน การนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งคู่สมรสของสถานกงสุลใหญ่ต่างชาติประจำฮ่องกงและแขก ของคู่สมรส รวมไปถึงกงสุลใหญ่เวียดนาม ซึ่งเป็นสตรีเข้าร่วมด้วย  โดยมีพ่อครัวไทยที่ได้รับรางวัลด้านการทำอาหารจาก Chinese Cuisine Training Institute, Vocational Training Council เป็นวิทยากรผู้สาธิตการทำอาหาร

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง http://www.thai-consulate.org.hk/web/3019.php?id=24828  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น