วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่จัดงานทีมประเทศไทยพบปะภาคธุรกิจในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา

งสุลใหญ่ฯ กล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจและแนะนำทีมประเทศไทย

คุณมาณพ เสงี่ยมบุตร Head of China A-share Research จากบริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ จำกัด

 มร.มาร์ติน งอ China Tax Partner จาก KPMG

 

สถานกงสุลใหญ่จัดงานทีมประเทศไทยพบปะภาคธุรกิจในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา

         ชุมชนธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้พบกันพร้อมหน้าในงานพบปะสังสรรค์ระหว่างทีม ประเทศไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ นำโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานบริษัทการบินไทยกับภาคเอกชนไทย เพื่อเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม The Longemont Shanghai

       นายพิรุณ ลายสมิต กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวต้อนรับนักธุรกิจไทยที่มาร่วมในงาน พร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่มารับตำแหน่งใหม่ซึ่งพร้อมให้ความช่วย เหลือและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนทำธุรกิจและทำการค้าใน นครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา

      ในงานดังกล่าว ยังเพิ่มสีสันและคุณค่าที่เลือกสรรมาอย่างคับแก้วให้แก่ภาคธุรกิจไทยที่เข้า ร่วม โดยได้รับเกียรติจากคุณมาณพ เสงี่ยมบุตร Head of China A-share Research จากบริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจจีนภายใต้มาตรการการเงินที่คุมเข้ม” และ มร.มาร์ติน งอ China Tax Partner มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีในจีนสำหรับธุรกิจต่างชาติ” ซึ่งมีสาระน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจไทย ตลอดจนคนไทยที่มาทำงานในจีน

      โดยนักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้ได้รับทั้งความรู้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนในด้านการลง ทุนในภาคการเงิน และการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างน่าสนใจจากคุณมาณพ เสงี่ยมบุตร อีกทั้งได้รับข้อมูลสรุปการติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดด้านกฎหมายและภาษีโด ยมร.มาร์ติน งอ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา KPMG


ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ http://www.thaishanghai.com/th/activity/detail.php?news=475

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น