วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี


เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธียื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี นาย Abdullah Gül ณ ทำเนียบประธานาธิบดี (Çankaya Presidential Palace)

หลังจากพิธียื่นพระราชสาส์น เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับประธานาธิบดี Gül โดยมีสาระสำคัญของการหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองและ เศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้นำ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทย ตุรกี โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย ตุรกี/ตุรกี ไทย การส่งเสริมความสัมพันธ์ในลักษณะ บ้านพี่เมืองน้อง รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าประเด็นต่าง ๆ ที่ยังคั่งค้างระหว่างกัน ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Gül ได้ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และขอให้ทรงมั่นพระทัยว่า ฝ่ายตุรกีจะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่น แฟ้นยิ่ง ๆ  ขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น