วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

เทศกาลส่งเสริมอาหารไทยในงาน “Promotion of the Chiang Mai Street Market Food" ที่โรงแรมไอคอน


เทศกาลส่งเสริมอาหารไทยในงาน “Promotion of the Chiang Mai Street Market Food" ที่โรงแรมไอคอน


เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นางลลิดา จิวะนันทประวัติ กงสุลฝ่ายพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ และนายจุณพงศ์ สาระนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมไอคอน ในโอกาสที่ทางโรงแรมจัดเทศกาลส่งเสริมอาหารไทยในงาน Promotion of the Chiang Mai Street Market Food

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น