วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดนิทรรศการและออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในงาน Langley International Festival 2011
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดนิทรรศการและออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในงาน Langley International Festival 2011
 
            เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 สถานกงสุลใหญ่ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับชุมชนไทยในพื้นที่เมือง Langley มณฑลบริติชโคลัมเบีย จัดนิทรรศการและออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในงาน Langley International Festival 2011 Langley Events Centre – Willoughby Community Park ซึ่งถือเป็นงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Langley

            งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำ Fraser นอกนครแวนคูเวอร์ ได้นำเสนอและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของตนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล การแสดง ดนตรี ภาพวาด งานฝีมือ การขายสินค้าจากภูมิปัญญาและอาหารประจำชาติ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

            ในส่วนของประเทศไทย เนื่องจากปี 2554 เป็นปีแห่งการครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย แคนาดา  สถานกงสุลใหญ่ ฯ จึงร่วมงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ นครแวนคูเวอร์ สมาคมไทยแห่งบีซี (Thai Association of B.C.) และตัวแทนนักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (University of British Columbia) โดย ภายในบูธมีการจัดนิทรรศการและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนกับประเทศไทย รวมทั้งมีการแสดงแกะสลักผลไม้  การ ขายดอกมะลิและกล้วยไม้ไทย และสินค้าจากภูมิปัญญาไทยหลากหลายประเภท นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยบนเวที และการออกร้านขายอาหารไทยด้วย  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น