วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันมอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียนในบรูไน


สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันมอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียนในบรูไน


สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน รายงานว่าเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น.  11.30 น. นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้ทำพิธีมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนและกีฬาแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา Sekolah Rendah Bendahara Sakam Bunut เขตบันดาร์เสรีเบกาวัน ได้แก่ 
         1) เครื่องปรับอากาศขนาด 2.5 hp (ประมาณ 20,000 บีทียู) 1 เครื่อง สำหรับใช้ใน Asean Room ของโรงเรียน 
         2) หนังสือและสื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องสมุด 
       3) เสื้อ กางเกงและอุปกรณ์การกีฬา อาทิ ไม้ฮอกกี้ ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ไม้แบดมินตันแลอื่นๆ มูลค่ารวม 1,996 ดอลลาร์บรูไน ( ประมาณ 47,904 บาท)
ผู้เข้าร่วมในพิธีได้แก่ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จาก สอท. ส่วนฝ่ายบรูไน ได้แก่ Cikgu Haji Zakaria bin Hj Duraman เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของบรูไน-มัวรา เขต 3 ( Senior Education Officers of Brunei- Muara District Zone III  ) คณะเจ้าหน้าที่ประถมการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการบรูไน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียน ทั้งหมดจำนวน ประมาณ 40 คน และมีผู้สื่อข่าวจากสำนักต่างๆ ร่วมทำข่าว

เอกอัครราชทูตได้กล่าวในพิธีมอบสิ่งของบริจาคแก่โรงเรียนว่า โรงเรียนฯ และสถานเอกอัครราชทูตเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาเป็นเวลานาน สถานเอกอัครราชทูตจึงมีความยินดีที่ได้มอบสิ่งของบริจาคเหล่านี้ให้แก่ทางโรงเรียนฯใน วันนี้ โดย สถานเอกอัครราชทูตมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมบรูไนและพร้อมที่จะมี ส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนบรูไนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อไป

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตได้ใช้งบประมาณเชิงรุกที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงการต่างประเทศไปในการ นี้เพื่อสร้า้งสายสัมพันธ์และการเข้าถึงประชาชนและสังคมบรูไนโดยรวม สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตมีนักเรียนประมาณ 300 คน ครูอาจารย์ 30 คน เคยได้รับรางวัลจากทางการบรูไนมามากมาย และล่าสุดได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นโรงเรียนพี่น้องกับโรงเรียนระดับประถม ศึกษาของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น