วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นำคณะนักธุรกิจเข้าเยี่ยมนักโทษไทย ในเรือนจำจังหวัดบันเตียเมียนเจยเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นำคณะนักธุรกิจเข้าเยี่ยมนักโทษไทย ในเรือนจำจังหวัดบันเตียเมียนเจยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 น. นายสมปอง สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได่นำคณะผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในกัมพูชาเข้าเยี่ยมนักโทษไทยจำนวน 19 คน ซึ่งถูกกุมขังในเรือนจำจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ภายหลังการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากเรือนจำเป็นอย่างดี

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในกัมพูชาได้พูดคุยและสอบถามความเป็นอยู่ของนักโทษไทย โดยได้รับทราบว่า นักโทษไทยในเรือนจำส่วนใหญ่มีสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงแต่มีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด จากนั้นเอกอัครราชทูตและคณะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมยารักษาโรคที่จำเป็น ซึ่งได้รับบริจาคจากนักธุรกิจไทยในกัมพูชา ตลอดจนจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักโทษทั้ง 19 คน อีกด้วย

ปัจจุบัน มีคนไทยถูกจับกุมในประเทศกัมพูชาจำนวน 40 คน ส่วนใหญ่กระทำความผิดในคดียาเสพติด อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในกัมพูชาและการดูแลนักโทษไทยทุกคนอย่างใกล้ชิด โดยได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักโทษไทยในจังหวัดต่าง ๆ เป็นระยะและให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยจำเป็นที่ขาดแคลน เพื่อให้นักโทษไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น