วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครโฮจิมินห์ ร่วมกับสหพันธ์องค์กรมิตรภาพ นครโฮจิมินห์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 7 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเยาวชน นครโฮจิมินห์

            ภาย ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและ เวียดนาม นิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย การสาธิตและประชาสัมพันธ์อาหารไทย การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย

            การจัดกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามในปีนี้ ที่จะช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามให้มีความแน่น แฟ้นมากขึ้นแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนเวียดนามซึ่งจะเข้า ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 400 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น