วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบออกเยี่ยมพบปะและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนคนไทยในรัฐกัว

 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบออกเยี่ยมพบปะและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนคนไทยในรัฐกัว

            เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2554 นายทอมวิชย์ ชาญสรรค์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไปเยี่ยมพบปะและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนคนไทยที่รัฐกัว ซึ่งเป็นรัฐที่เล็กที่สุดของอินเดียและเป็นรัฐที่ได้รับรายได้หลักจากการ ท่องเที่ยว ชาวไทยในรัฐกัวมีอยู่ประมาณ 60 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองปานาจีและเมืองมาเกา โดยประกอบอาชีพเป็นพนักงานนวดสปา พนักงานร้านเสริมสวย และพ่อครัว/พนักงานที่โรงแรม Taj Holiday Village และโรงแรม Holiday Inn

            กสญ.ฯ และคณะได้พบปะกับนายกมล สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้จัดการโรงงานประกอบเตียงนอนทำจากกากมะพร้าวซึ่งเป็นบริษัทของนาย Melwyn Camara นัก ธุรกิจชาวอินเดีย นายกมลฯ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนคนไทยที่รัฐกัว และได้เปิดบ้านพักของตนซึ่งอยู่ชั้นบนของโรงงานเป็นสถานที่เพื่อให้ สกญ.ฯ พบปะกับชาวไทย ในโอกาสดังกล่าว กสญ.ฯ ได้กล่าวเปิดงาน โดยได้แสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาพบปะคนไทย เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่และสอบถามปัญหาที่คนไทยประสบในการอาศัยอยู่ที่รัฐ กัว ซึ่งการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยเป็นภารกิจที่ สกญ.ฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ กสญ.ฯ ขอให้คนไทยใช้โอกาสดังกล่าวในการซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่ประสบอยู่ตลอดจนขอ ให้ใช้บริการด้านกงสุลของ สกญ.ฯ ด้วย

            กสญ.ฯ ได้รับแจ้งจากชุมชนคนไทย ว่า คนไทยส่วนใหญ่ในรัฐกัวประกอบอาชีพพนักงานสปา และพนักงานเสริมสวย ปัญหาหลักที่คนไทยประสบเกี่ยวเนื่องกับกฎระเบียบของอินเดียในการตรวจลงตรา ประเภททำงาน (employment visa) ซึ่งทำให้พนักงานคนไทยประสบปัญหาในการขอรับการตรวจลงตราประเภททำงานจากทางการอินเดีย

            ใน โอกาสดังกล่าว จนท. สกญ.ฯ ได้ตอบข้อซักถาม อาทิ การจัดทำสูติบัตร การจดทะเบียนสมรส การมอบอำนาจ เป็นต้น และได้ให้บริการด้านกงสุลแก่ชาวไทย รวมทั้ง กสญ.ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนไทย  ทั้งนี้ ชุมชนคนไทยได้แสดงความยินดีที่ กสญ.ฯ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนที่รัฐกัว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น