วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และทีมประเทศไทยร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และทีมประเทศไทยร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เอกอัครราชทูตเฉลิมพล ทันจิตต์ และนางสุธิดา ทันจิตต์ ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และทีมประเทศไทยและครอบครัว ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีประชาชนชาวไทยในกรุงมอสโกและบริเวณใกล้เคียง และชาวรัสเซียที่เป็น Friends of Thailand จำนวนประมาณ 150 คน เข้าร่วมงาน

ภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้

1. การจัดให้มีการลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2. การถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการกล่าวคำถวายพระพร พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาสดุดีมหาราชา

3. การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนชาวไทยในรัสเซีย ด้วยการจัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงและการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งได้สร้างความกลมเกลียว ความสนุกสนานและความเป็นกันเองให้แก่ชาวไทยที่ไปร่วมงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายเรื่องการเสริมสร้างชุมชนชาวไทยในต่างประเทศให้เข้มแข้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น