วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูทูต ณ กรุงนิวเดลีมอบหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Banaras Hindu University

สถานเอกอัครราชทูทูต ณ กรุงนิวเดลีมอบหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Banaras Hindu University

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Banaras Hindu University หรือ BHU เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ และได้เข้าพบนาย D.P. Singh รองอธิการบดีฯ เพื่อมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยจำนวน 88 เล่มให้แก่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเพื่อมอบให้กับห้องสมุด BHU ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคลังความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในอินเดียและ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในแวดวงวิชาการของอินเดีย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารของ BHU ตลอดจนผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่ไปรอทำข่าวการมอบหนังสือให้แก่ BHU ด้วย

ห้องสมุดของ BHU ถือเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีจำนวนหนังสือในห้องสมุด รวมประมาณ 1 ล้านเล่ม ให้บริการแก่นักศึกษา BHU ที่มีอยู่กว่า 30,000 คน มีระบบดูแลละเก็บรักษาหนังสือเป็นอย่างดี หนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบให้แก่ห้องสมุดจึงจะกลายเป็นคลังความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยที่ นักศึกษาและนักวิชาการอินเดียจำนวนมากสามารถเข้าถึง จึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การที่นักข่าวท้องถิ่นได้ทำข่าวเกี่ยวกับการมอบหนังสือดังกล่าวลงใน นสพ. ท้องถิ่น ย่อมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อประเทศไทยในสายตาชาวอินเดียในวงกว้าง และส่งเสริม คสพ. อันดีระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับด้วย จึงนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

  นอกจากการมอบหนังสือแล้ว เอกอัครราชทูตพิศาลฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการหารือกับรองอธิการบดี BHU เพื่อขอบคุณที่มหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลพระนักศึกษาและนักศึกษาไทยที่ศึกษา ที่ BHU ที่มีอยู่ประมาณ 80 รูป/คน เป็นอย่างดี ตลอดจนหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา เช่น การแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาไทยกับฮินดี ทั้งนี้ ออท. ยังได้ถือโอกาสเชิญรองอธิการบดีและผู้บริหาร BHU เยือนไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดม ศึกษาไทยกับอินเดียด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น