วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสดังกล่าว อาทิ พิธีลงนามถวายพระพรและนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในด้านต่าง ๆ ณ สถานเอกอัครราชทูต พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าหน่วยงานไทยในกรุงย่างกุ้ง ชุมชนไทยและครอบครัว เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. นายอภิรัฐ เหวียนระวี เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานเอกอัครราชทูต และเปิดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงนามในสมุดถวายพระพร และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ได้ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

ต่อมาเวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และ ชาวไทยในพม่า ได้เดินทางไปยังพระมหาเจดีย์ชเวดากองเพื่อร่วมกันบำเพ็ญกุศลในพิธีสวดพระ พุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดยมีพระครู Bhaddantahagarabhivamsa Kalaywa Tawya เจ้า คณะมหาเถระสมาคมและเจ้าอาวาสวัดนาคาลัยกู ซึ่งเป็นพระภิกษุอาวุโส เป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพม่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้ถวายเครื่องสังฆทานแก่คณะสงฆ์ รวมทั้งมอบเงินบริจาคให้แก่คณะกรรมการบริหารพระเจดีย์ชเวดากอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอีกด้วย

การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยความสามัคคีและความจงรักภักดีของข้าราชการ และชุมชนคนไทยในพม่าที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมจากข้า ราชการและชุมชนท้องถิ่นของพม่า ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น