วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แผนการแก้ไขปัญหาแรงงานประท้วงของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


แผนการแก้ไขปัญหาแรงงานประท้วงของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) รายงานว่า ทางการยูเออีได้วางยุทธศาสตร์ใหม่ในการแก้ไขปัญหาการหยุดงานประท้วงอย่างรวดเร็ว แผนการแก้ไขปัญหาแรงงานดังกล่างได้รับความเห็นชอบจากพลโท เช็ก ซาอิฟ บิน ไซยิด อัล นาหยัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยูเออีแล้ว

พลโท ดาฮี คาลฟัน ตามิม อธิบดีกรมตำรวจดูไบ และประธานคณะกรรมาธิการสูงสุดในการจัดการวิกฤตแรงงาน แถลงว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่การได้รับรายงานเกี่ยวกับการประท้วง ไม่ว่าจะได้รับทางโทรศัพท์ อีเมล หรืออื่นๆ ก็ตาม โดยทางการจะส่งเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดที่มีการประท้วงภายใน 15 นาที และคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษจะไปถึงสถานที่ประท้วงภายใน 45 นาที เพื่อหาสาเหตุของการประท้วงดังกล่าวและรวบรวมข้อมูล ในการนี้ ผู้แทนจากทั้งฝ่ายบริษัทนายจ้างและลูกจ้างจะต้องหารือกันเกี่ยวกับความต้องการของฝ่ายลูกจ้าง และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะหาทางยุติข้อพิพาท แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือมีการใช้ความรุนแรงก็จะเรียกผู้เชี่ยวชาญพิเศษของทางการมาควบคุมสถานการณ์ พร้อมทั้งจะมีกระบวนการติดตามผลเพื่อพิจารณาว่าบริษัทนายจ้างได้ปฏิบัติตามพันธะหรือไม่ สุดท้ายจะมีการตีพิมพ์เรื่องที่เกิดขึ้นในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยโฆษกของคณะกรรมาธิการเป็นผู้ให้ข่าว

อย่างไรก็ดี แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการ 1, หาสาเหตุข้อเรียกร้องของแรงงาน 2.ให้แรงงานเจรจากับนายจ้าง และ 3. ติดตามดูว่านายจ้างปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือไม่

สำหรับผู้ที่เป็นต้นเหตุของการประท้วงจะถูกส่งกลับประเทศทันที

มาตรการดังกล่าวเป็นการตอบโต้องค์การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกาที่รายงานว่า คนงานในยูเออี ไม่มีสิทธิที่จะจัดชุมนุมประท้วงหรือจัดกลุ่มเจรจากับนายจ้าง และหากคนงานหยุดงานก็จะประสบปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น