วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ธรรมสัญจร ครั้งที่ 3 ณ เมืองซิดนีย์ บนเกาะแวนคูเวอร์ (17 ก.ค.)

ธรรมสัญจร ครั้งที่ 3 ณ เมืองซิดนีย์ บนเกาะแวนคูเวอร์ (17 ก.ค.)


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์พร้อมด้วยภริยา รวมทั้งข้าราชการและครอบครัว ได้ไปร่วมงานธรรมสัญจรครั้งที่ 3 ซึ่งวัดพุทธปัญญานันทาราม นครแวนคูเวอร์และชุมชนชาวไทยในเมืองวิกตอเรียร่วมกันจัดขึ้น ณ เมืองซิดนีย์ ทางเหนือของเมืองวิคตอเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยในเมืองวิคตอเรียได้พบปะสังสรรค์ร่วมทำบุญและรับฟังการปาฐกถาธรรมด้วย

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ได้แสดงความยินดีที่ชาวไทยในเมืองวิคตอเรีย ได้ร่วมกันจัดงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและปวารณาตนว่า สถานกงสุลใหญ่จะให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งต่อๆไปอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่พร้อมที่จะให้บริการประชาชน ทั้งงานด้านกงสุลและบริการให้คำปรึกษาด้านอื่นๆด้วย

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=464

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น