วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มอบเงินสนับสนุนไทยสมาคม UCLAมอบเงินสนับสนุนไทยสมาคม UCLA

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 รองกงสุลใหญ่มังกร ประทุมแก้ว ได้มอบเช็คเงินสดจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่ประธานสมาคมและผู้แทนไทยสมาคมแห่ง UCLA เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของสมาคมฯ สำหรับปีการศึกษา 2554-2555    กิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่ประสงค์จะขยายเครือข่ายการดำเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในกลุ่มชาวอเมริกัน

โดยที่กระทรวงการต่างประเทศตระหนักว่าสมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสามารถเป็นกำลังสำคัญ และมีส่วนร่วมในความพยายามดังกล่าวได้โดยผ่านการจัดกิจกรรมทั้งในด้านวิชาการ วัฒนธรรม และสังคม กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ริเริ่มก่อตั้งและให้การสนับสนุนเครือข่ายสมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา จำนวน 10 แห่ง  มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อการดังกล่าวได้แก่ Cornell University, Georgetown University, Johns Hopkins University, MIT, Penn State University, UC Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Michigan, University of Virginia and University of Washingtonโดยไทยสมาคมแห่ง UCLA เป็นสมาคมล่าสุดที่เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว

ที่มา: ภาพและเรื่องจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น