วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กงสุลสัญจรที่จังหวัดโทจิกิ ประเทศญี่ปุ่น

 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารนิติกรณ์
 อาสาสมัครให้คำปรึกษา
 รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
 ถ่ายรูปทำหนังสือเดินทาง
 เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารนิติกรณ์
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตถ่ายภาพร่วมกับอาสาสมัคร

กงสุลสัญจรที่จังหวัดโทจิกิ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสำนักงานแรงงานฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยนายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ ทั้งนี้มีคนไทยเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 83 คน ด้านหนังสือเดินทาง 65 คน ด้านนิติกรณ์ 14 คน แจ้งเกิด 1 คน ปรึกษาด้านแรงงานไทย 4 คน และปรึกษาอื่นๆ 3 คน

ที่มา: เรื่องและภาพจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว http://www.thaiembassy.jp/rte3/index.php?option=com_content&view=article&id=1172&catid=41&Itemid=93

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น