วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตเยื่อมคนไทยที่แขวงคำม่วน

กงสุลใหญ่ฯ สนทนากับชาวไทยที่ทำงานให้กับบริษัท Italian-Thai ที่เมืองยมมะลาด แขวงคำม่วน
 
และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

บรรยากาศบนโต๊ะอาหารที่เป็นไปอย่างเป็นกันเอง
กงสุลใหญ่ฯ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของเขื่อนน้ำเทิน 2 และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองมะหาไซและเมืองยมมะลาด แขวงคำม่วน จากผู้แทนคนไทยที่บริษัท น้ำเทิน 2 จำกัด


กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตเยื่อมคนไทยที่แขวงคำม่วน

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2554 นายรัศม์ ชาลีจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้เดินทางเยือนเมืองยมมะลาด แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดจากอิทธิพลของพายุนกเต็น เพื่อเยี่ยมเยือนชาวไทยที่ทำงานให้กับบริษัท อิตาเลียน-ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำเทิน 2 จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าว 


ปัจจุบันมีชาวไทยที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เมืองยมมะลาด จำนวน 37 คน ทั้งนี้ ที่พักของ ชาวไทยส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมเป็นเวลาเกือบ 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี สภาพน้ำ ณ ปัจจุบัน ได้กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วและคนไทยทุกคนไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้ประสานชาวไทยที่ทำงานอยู่ที่เหมืองทองคำ เมืองวีละบูลี แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีชาวไทยอาศัยอยู่มากและมีความเสี่ยง ที่จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอันเนื่องมาจากพายุฝนที่รุนแรงได้ โดยผู้แทนคนไทยแจ้งให้ทราบว่า ปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ได้ลดลงแล้ว และคนไทยทั้งหมดปลอดภัยดี

ที่มา : เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต http://www.thaisavannakhet.com/savannakhet/th/news/activity/detail.php?ELEMENT_ID=534

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น