วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สมาคมมวยไทยในเนปาลจัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม มอลลา กรุงกาฐมาณฑุสมาคมมวยไทยในเนปาลจัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม มอลลา กรุงกาฐมาณฑุ


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมงานการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสมาคมมวยไทยในเนปาล ณ โรงแรม มอลลา กรุงกาฐมาณฑุ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศเนปาล และแนะนำมวยไทยให้กับชาวเนปาลได้รู้จักกันมากขึ้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น