วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พายุไต้ฝุ่นนานมาโดลขึ้นที่ไต้หวันแล้ว คนไทยปลอดภัย


พายุไต้ฝุ่นนานมาโดลขึ้นที่ไต้หวันแล้ว คนไทยปลอดภัย

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 พายุไต้ฝุ่นนานมาโดลได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางใต้ของไต้หวันเมื่อเวลา 04.20 น. ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคใต้ในเขตเกาสง ไถหนาน ผิงตงไถตง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอี๋หลาน ฮวาเหลียน ทำให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมบางพื้นที่ อาทิ เขต ผิงตง ไถตง และฮวาเหลียน

ทางการไต้หวันอพยพประชาชนจำนวนกว่าหมื่นคนในเขตผิงตง ไถตง ไถหนาน และเจียอี้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงจากดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและประกาศหยุดโรงเรียนทั่วไต้หวัน 1 วันในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 รวมทั้งหยุดงานในพื้นที่เขตเกาสง ไถหนาน ผิงตง ไถตง อี๋หลาน ฮวาเหลียน เผิงหู และจินเหมิน

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นนานมาโดล ได้แก่ เขตเกาสง มีคนไทยประมาณ 3,700 คน เขตไถหนานมีคนไทยประมาณ 6,600 คน เขตผิงตงมีคนไทยประมาณ 447 คน เขตไถตง มีคนไทย 4 คน อี๋หลานมีคนไทยประมาณ 460 คน ฮวาเหลียน มีคนไทยประมาณ 450 คน เขตเผิงหูและจินเหมินมีคนไทย 2 คน

สำนักงานการค้าฯ ได้ตรวจสอบกับสำนักงานแรงงานไทเป สำนักงานแรงงานเมืองเกาสง และสมาคมคนไทยในไต้หวัน (เมืองไถจง) แล้ว ในชั้นนี้ยังไม่พบความเสียหายหรือผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ดังกล่าว

พายุนานมาโดลที่อ่อนกำลังลงเคลื่อนตัวออกจากไต้หวันเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2554 คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศจีนวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 02.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น