วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้ากระทรวงการต่างประเทศ และได้ถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระบิดาแห่งการทูตไทย และได้เข้าฟังการบรรยายสรุปจากคณะข้าราชการระดับสูง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้ากระทรวงการต่างประเทศ และได้ถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระบิดาแห่งการทูตไทย และได้เข้าฟังการบรรยายสรุปจากคณะข้าราชการระดับสูง


เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้ากระทรวงการต่างประเทศ และได้ถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระบิดาแห่งการทูตไทย และได้เข้าฟังการบรรยายสรุปจากคณะข้าราชการระดับสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น