วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รัฐบาลอิสราเอลคืนเงินให้แรงงานไทย


รัฐบาลอิสราเอลคืนเงินให้แรงงานไทย

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่า รัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศคืนเงินภาษีให้กับแรงงานที่ได้เดินทางเข้ามาทำงาน เมื่อปี 2546 – 2548  โดย  ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจพบรายชื่อแรงงานไทยที่เคยเดินทางมาทำงานในช่วงปี 2546 – 2548  และมีสิทธิรับคืนภาษีจากรัฐบาลอิสราเอลทั้งสิ้นจำนวน 5,000 คน และแรงงานทั้งหมดได้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสัญญาว่าจ้างในการทำงานของอิสราเอล กำหนดระยะเวลาให้พำนักได้สูงสุดเพียง 5 ปี และไม่อนุญาตให้กลับเข้ามาทำงานได้อีกครั้ง

          ปัจจุบัน มีแรงงานไทยกว่า 2,500 คน จากจำนวน 5,000 คนดังกล่าวได้มอบสิทธิให้กับนาย Eddy Strod กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงเทลอาวีฟติดตามการคืนเงินจากรัฐบาลอิสราเอลและ ส่งมอบเงินที่ได้รับคืนทั้งหมดกลับประเทศไทยต่อไป ในการนี้ หากยังมีแรงงานที่ได้เดินทางมาทำงานในอิสราเอลในช่วงปี ๒๕๔๖ -๒๕๔๘ และประสงค์ที่จะตรวจสอบสิทธิการได้รับภาษีคืนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายชื่อและสถานะได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ทางโทรศัพท์หมายเลข + 972 5 4636 8150  หรือที่อีเมล์ attakarw@hotmail.com เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

          ขณะนี้ มีแรงงานไทยทำงานอย่างถูกต้องทางกฎหมายในอิสราเอลประมาณ 23,100 คน ส่วนใหญ่ทำงานด้านเกษตร งานก่อสร้างและอุตสาหกรรม ร้านอาหาร และดูแลคนชรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น