วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ไทยติดตามสถานการณ์ในลิเบียและความปลอดภัยของคนไทยในลิเบียอย่างใกล้ชิด

 นายธานี ทองภักดี 
อธิบดีกรมสารนิเทศและ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

ไทยติดตามสถานการณ์ในลิเบียและความปลอดภัยของคนไทยในลิเบียอย่างใกล้ชิด

           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับ สถานการณ์ในลิเบียว่า ประเทศไทยติดตามสถานการณ์ในลิเบียอย่างใกล้ชิด และไทยหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างประชาธิปไตยที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและได้รับการยอมรับจากประชาชนชาวลิเบีย

          สำหรับคนไทยในลิเบีย อธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวว่า ปัจจุบันมีคนไทยพำนักในลิเบียอยู่ประมาณกว่า 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวลิเบียและแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ใน พื้นที่ต่าง ๆ โดยในขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ในการติดตามดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทยในลิเบีย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รายงานว่า คนไทยทุกคนในลิเบียปลอดภัยดีและยังไม่มีใครแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางออก นอกประเทศ


ที่มา: ข่าวสารนิเทศวันที่ 23 สิงหาคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น