วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดงานถวายพระพรและเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดงานถวายพระพรและเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดงานถวายพระพรและเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำหรับชาวไทยที่พำนักและทำงานอยู่ในสิงคโปร์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยนายจิตติ สุวรรณิก อุปทูตฯ ได้นำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ข้าราชการทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนไทยบางส่วน ประมาณ 70 คน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา และร่วมรับประทานอาหารว่างหลังเสร็จสิ้นพิธี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น