วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามาเชิญชวนชาวไทยในบาห์เรนจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ราคาเพียง 15 ดีนาร์บาห์เรน/ต่อ 2 ปีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามาเชิญชวนชาวไทยในบาห์เรนจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ราคาเพียง 15 ดีนาร์บาห์เรน/ต่อ 2 ปี


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ได้ประกาศเชิญชวนชาวไทยในบาห์เรนทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ดังนี้

"ด้วยที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่ามีคนไทยหลายรายที่เสียชีวิตหรือได้รับอุบัติเหตุแล้ว ไม่มีเงินเหลือค่าใช้จ่ายหรือไม่ได้รับเงินชดเชยในการดำเนินการเกี่ยวกับศพและการส่งศพกลับประเทศไทยและ/หรือไม่ได้รับเงินค่าชดเชยเมื่อได้รับอุบัติเหตุ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ทำงานในบาห์เรนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และขอแนะนำให้ทำประกันดังกล่าวกับบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุ อาทิ Crescent Global Insurance Company และ/หรือบริษัทประกันที่สำคัญอื่น ๆ โดยชำระค่าประกันครั้งเดียวในราคาเพียง 15 ดีนาร์บาห์เรน ซึ่งจะคุ้มครองตลอดระยะเวลาการทำงาน 2 ปีตามกำหนดอายุวีซ่าการทำงาน 2 ปี โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองดังนี้

- ค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต จำนวน 3,500.- ดีนาร์บาห์เรน

- ค่าชดเชยจากการเสียชีวิตไม่ว่าจากกรณีใด ๆ จำนวน 3,500.- ดีนาร์บาห์เรน

- ค่าชดเชยจากอุบัติเหตุ จำนวน 2,500.- ดีนาร์บาห์เรน

- ป่วยด้วยโรคร้ายแรง 20 โรค (หัวใจวาย) จำนวน 1,000.- ดีนาร์บาห์เรน

- ค่าชดเชยจากการถูกส่งตัวกลับประเทศไทย จำนวน 1,100.- ดีนาร์บาห์เรน

- ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหต จำนวน 500.- ดีนาร์บาห์เรน

- ค่าชดเชยจาการถูกส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากสุขภาพไม่อำนวยต่อการทำงาน จำนวน 250.- ดีนาร์บาห์เรน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาให้ความสำคัญกับสัญญาจ้างงานที่นายจ้างหรือ Sponsor ให้ประโยชน์และคุ้มครองแรงงานไทยรวมทั้งการทำประกันดังกล่าวด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีญาติพี่น้องและ/หรือเพื่อนในบาห์เรนที่จะขอรับเงินค่าชดเชยต่าง ๆ ดังกล่าวจากบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำหน้าที่แทนและจะจัดส่งค่าชดเชยดังกล่าวกลับไปให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุในบาห์เรน"
 
ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา http://www.thaiembassybahrain.org/information/92554.html#ramadan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น