วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาระน่ารู้เกี่ยวกับนายจ้างและ/หรือ Sponsor ในบาห์เรนสาระน่ารู้เกี่ยวกับนายจ้างและ/หรือ Sponsor ในบาห์เรน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน รายงานว่า ตามกฏหมายของบาห์เรน นายจ้างและ/หรือ Sponsor มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าดำเนินการในการจ้างงาน ดังนี้

- ค่าดำเนินการทางเอกสารที่ LMRA ต่อวีซ่า 1 ใบ/คน จำนวน 200.- ดีนาร์บาห์เรน

- ค่าบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ต่อวีซ่า 1 ใบ/คน จำนวน 40.- ดีนาร์บาห์เรน

- ค่าทำบัตรประจำตัวประชาชนบาห์เรน (CPR) ต่อ 1 ครั้ง จำนวน 10.- ดีนาร์บาห์เรน

- นายจ้าง/Sponsor จ่ายรายเดือนให้กับ LMRA ทุกเดือน จำนวน 10.-ดีนาร์บาห์เรน

- นายจ้าง/Sponsor จ่ายค่าประกันให้กับรัฐบาลทุกเดือน จำนวน 3.5 %จากฐานเงินเดือนของลูกจ้าง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคนไทยที่กำลังจะมาทำงานที่บาห์เรนรวมทั้งคนที่ทำงานในบาห์เรนอยู่ในขณะนี้ จะได้รับทราบว่านายจ้าง / Sponsor ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดำเนินการอะไรไปบ้างเกี่ยวกับการว่าจ้างคนงาน โดยที่คนงานไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นแต่ประการใด

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา http://www.thaiembassybahrain.org/information/92554.html#ramadan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น