วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประกาศเตือนกรณีเหตุการณ์จลาจลในสหราชอาณาจักร


ประกาศเตือนกรณีเหตุการณ์จลาจลในสหราชอาณาจักร


ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์จลาจล และการชุมนุมประท้วง ในบางพื้นที่ในกรุงลอนดอนและเหตุการณ์ได้ลุกลามไปยังเมือง Manchester, Liverpool, Bristol และ Birmingham ในสหราชอาณาจักร นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งเตือนประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปยังกรุงลอนดอนและเมืองที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวัง รวมถึงหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการสหราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (www.thaiembassyuk.org.uk) และหากประสบปัญหาขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน หมายเลขโทรศัพท์ +44 79 1865 1720 (hotline) และ +44 20 7589 2944 (ฝ่ายกงสุล)

ที่มา : ข่าวสารนิเทศ วันที่ 9 สิงหาคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=27900ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น