วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์เข้าร่วมงาน Edmonton Heritage Festival (30 Jul - 1 Aug 2011)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์เข้าร่วมงาน Edmonton Heritage Festival (30 Jul - 1 Aug 2011)


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ครั้งที่ 36 ณ นครเอ็ดมันตัน ซึ่งประเทศแคนาดามีพลเมืองถาวรที่อพยพมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ดั้งนั้นทาง ณ นครเอ็ดมันตัน จึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศตนเอง ณ William Hawrelak Park เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้งานมีขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2554 โดยมีประเทศต่างๆเข้าร่วมจัดงานมากกว่า 85 ประเทศ

สมาคมไทยและชุมชนไทย ณ นครเอ็ดมันตันได้เข้าร่วมจัดงานเป็นประจำทุกปี และได้มีการจัดซุ้มแสดงสินค้าไทย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ให้งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่วนหนึ่งและได้นำสินค้า OTOP เข้าร่วมแสดงในงานด้วย มีการสาธิตแกะสลักผลไม้ ขายสินค้าพื้นเมือง ซุ้มอาหารไทยซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เข้าชมงาน และเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย เช่นการแสดงฟ้อนรำชุดต่างๆ โดยในปีนี้ซุ้มของประเทศไทย ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการแสดง

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=467

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น